വലിയ ആഴ്ച പ്രസംഗങ്ങൾ

130.00

വലിയ ആഴ്ച പ്രസംഗങ്ങൾ.
വചനവേദിയിൽ വിശുദ്ധവാരത്തെ ധ്യാനാനുഭവമാക്കാൻ ഉതകുന്ന ഓശാന, പെസഹാ, ദുഃഖവെള്ളി, ഉയിർപ്പ്, പുതുഞായർ പ്രസംഗങ്ങളും ദിവ്യകാരുണ്യാരാധനയും (പെസഹാവ്യാഴം) ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പുസ്തകം.

10 പുസ്തകം ഒരുമിച്ചു ബുക്കുചെയ്യുന്നവർക്ക് കോപ്പി ഒന്നിന് 90/- രൂപ
ബുക്കിംഗിന് – 9496078974, 9995802006, 0484-2663933

Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വലിയ ആഴ്ച പ്രസംഗങ്ങൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *